ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Struktura organizacyjna spółki

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Struktura organizacyjna spółki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz organów Spółki,  stanowisk kierowniczych, stanowisk nadzorujących i podstawowych stanowisk pracowniczych 
 
Władzami Spółki są :
1. Zgromadzenie Wspólników 2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd.
Kompetencje, sposób zwoływania oraz podejmowania uchwał organów Spółki reguluje akt założycielski oraz regulaminy. 
Zarząd      -  kieruje działalnością ZKM Sp. z o.o. w Iławie.  
 -  jego skład powoływany i odwoływany jest przez Radę Nadzorczą   
 -  kadencja Zarządu trwa trzy lata.
               
  1. Prezes Zarządu Spółki  
kieruje działalnością Spółki przez:
1. Głównego  Księgowego
2. Starszego mistrza ds. eksploatacji
3. Starszego mistrza ds. technicznych
Główny Księgowy               
realizuje zadania w zakresie :
− prowadzenia  ksiąg rachunkowych Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie dowodów księgowych, zdarzeń w porządku chronologicznym i systemowym zgodnie z przyjętymi zasadami
(polityką) rachunkowości, 
                - organizowania i doskonalenia systemu wewnętrznej informacji  ekonomicznej Spółki,
− prawidłowego dysponowania środkami  pieniężnymi  zgromadzonymi na  rachunku bankowym,
− okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego   stanu aktywów lub pasywów,
       − wycena aktywów lub pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
− sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych, oraz na potrzeby organów  Spółki,  
− gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
− poddanie badaniu i ogłoszeniu sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
− sporządzanie deklaracji podatkowych / CIT, PIT, VAT / zgodnie z obowiązującymi terminami,
− kontrola i nadzór w prowadzeniu dokumentacji rozliczeniowej z ZUS i prawidłowe odprowadzanie składek,
       − organizowanie pracy podległych pracowników.   
Głównemu Księgowemu podlegają następujące stanowiska pracy :
1/ bezpośrednio                           - Specjalista ds. ekonomicznych - kasjer
  2/ pośrednio                                - Starszy mistrz ds. eksploatacji
                                                     - Starszy mistrz ds. technicznych  
Specjalista ds. ekonomicznych - kasjer  realizuje zadania dotyczące :
− prowadzenie gospodarki biletowej /zamawianie, sprzedaż, bezpieczne    przechowywanie/,
       − wystawianie faktur , paragonów,
− inkasowanie należności za sprzedaż biletów, usług  wynikających z umów itp.,
− odprowadzanie wpływów kasowych /przez upoważnionych konwojentów/ do banku,   
− kompletowanie dokumentów i obliczanie wynagrodzeń pracowniczych zatrudnionych wg umowy o pracę , umowy zlecenia, umowy o dzieło, sporządzanie list płac ,
       − obliczanie zasiłków  chorobowych,  rodzinnych,  opiekuńczych, wychowawczych,
− sporządzanie list wypłat wynagrodzeń za pracę, za czas choroby, za czas urlopu,  rozliczanie systemem elektronicznym deklaracji z ZUS,
       − prowadzenie ewidencji kart wynagrodzeń pracowników,
− prowadzenie księgi inwentarzowej, kartotek ilościowych przedmiotów, ewidencji urządzeń, narzędzi,
− sporządzanie i rozliczanie deklaracji podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych. 
 
Starszy mistrz ds. eksploatacji realizuje zadania w zakresie :
− organizacji i nadzoru nad funkcjonowaniem komunikacji miejskiej, − obsługi spraw osobowo – kadrowych, 
− prowadzenie spraw administracyjno – gospodarczych i biurowych, − prowadzenie spraw socjalnych wniosków BHP. 
 
Starszy mistrz ds. technicznych realizuje zadania w zakresie :
− zabezpieczenia technicznego taboru i sprzętu do realizacji nałożonych zadań,
       − zabezpieczenia materiałowego w części, paliwo, oleje, smary,
− zabezpieczenia i dbałości o stan pomieszczeń warsztatowych terenu zajezdni oraz  stanowisk pracy.
Szczegółowe zakresy zadań, odpowiedzialności i uprawnień  znajdują się w zakresach czynności pracowników.
 
Część III 
Regulaminy obowiązujące w Spółce w załączeniu:
  1. Regulamin pracy
  2. Regulamin wynagradzania
  3. Regulamin ZFŚS

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-22 15:16:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-22 15:17:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-22 15:17:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
497 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »